0800 888 9 888 Bel bij overlijden - 24/7 info@allahad.nl

Gezien de huidige groei van de Islam in Nederland, is de moslimgemeenschap gedwongen aan het denken gezet over de mogelijkheden om in Nederland begraven te worden. De eerste vraag die dan bij de mensen opkomt gaat over het eeuwige grafrust. In tegenstelling tot de meeste moslimlanden, behoort dit in Nederland (nog) niet tot een vanzelfsprekend recht. Er zijn procedures die nageleefd moeten worden en niet iedere gemeente biedt deze mogelijkheid. Uiteraard gaat dit gepaard met een behoorlijke prijskaart.

Gelukkig hebben wij in Nederland de mogelijkheid om onze dierbaren te begraven conform de richtlijnen van de Islam. Er zijn zelfs akkers op bestaande begraafplaatsen welke gereserveerd zijn voor de moslimgemeenschap. Ook zijn er begraafplaatsen die volledig beheerd worden door moslims. Dit betekent dat de eeuwige grafrust gegarandeerd blijft en dat voor ieder overledene een apart graf wordt gedolven. De algemene begraafplaatsen kennen namelijk per graf meerdere lagen toe.

Nu we te kampen hebben met veel overlijdens mede veroorzaakt door de corona virus (link naar corona artikel) is het belangrijk om een goed doordachte oplossing te vinden. Het is juist om die reden belangrijk om nu al de wensen kenbaar te maken aan onze dierbaren. Deze kunnen vastgelegd worden in een Islamitische wilsbeschikking (link naar wilsbeschikking invoegen). De nabestaanden hoeven zich dan niet druk te maken over de zaken die in de beschikking zijn opgenomen, waardoor zij een duidelijke afspraak hieromtrent met de uitvaartondernemer kunnen maken. Het is ook verstandig om een kopie van deze wilsbeschikking van te voren aan de uitvaartondernemer te geven, zodat hij meteen kan vertellen hoe en of deze te realiseren zijn.