0800 888 9 888 Bel bij overlijden - 24/7 info@allahad.nl

Disclaimer & Copyright

Disclaimer & Copyright

 

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Al Lahad Uitvaarten besteedt aan de samenstelling van de site, www.allahad.nl, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag niets kopiëren en/of veranderen zonder onze toestemming. Heeft u wel toestemming voor niet-commercieel gebruik van informatie van onze website, dan mag dit alleen met bronvermelding. Al Lahad Uitvaarten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Daarnaast kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze website.

Copyright
Al Lahad Uitvaarten behoudt het recht, tenzij anders overeengekomen met de consument en/of contractpartij, ingezonden materiaal aan te passen. De consument van de site van Al Lahad Uitvaarten mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Al Lahad Uitvaarten (ook niet via een eigen netwerk). Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over onze disclaimer, dan kunt u deze richten aan:
Al Lahad Uitvaarten
info@Al Lahad Uitvaarten.nl