0800 888 9 888 Bel bij overlijden - 24/7 info@allahad.nl

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ

‘”lnnaa lillaahi wa innaa ilayhi radji’un”

Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren (Surah 2:156)

كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ

“Koelloe nafsien zaa-ie-qatul maut”

“Iedere ziel zal de dood proeven (Surah 3: 185)

Iedereen weet dat hij/zij eens dood zal gaan. Wánneer het zal gebeuren is ons niet bekend. Het kan ieder moment over zijn. Daarom moet een moslim voortdurend beseffen dat elke seconde, elk minuut en elke dag zijn laatste kan zijn. De dood is niet het eindstation voor een Moslim. De ziel is juist bevrijdt uit het lichamelijke gevangenschap waarin zij was opgesloten en zal blijven voortbestaan. Na de dood gaat de ziel naar Aalam E Barzag (een tussen wereld) waar de zielen wachten op De Dag des Oordeels. Het is de Goddelijke Kracht die de dode zal doen weder opstaan.

Wetenswaardigheden over de dood

Er is een groot verschil tussen leven en dood. Het leven is een combinatie waarbij de Ruh (ziel) en Djism (lichaam) als één geheel functioneren. We praten over de dood zodra deze twee van elkaar gescheiden zijn.

De dood kent een aantal vormen en het is belangrijk om daar bewust van te zijn. Dood in de vorm van slaap, dood in de vorm van coma of verlamming en de definitieve dood. De shariah zegt dat bij verlamming van bepaalde delen in het lichaam gesproken mag worden van dood op die bepaalde lichaamsdelen.

Ook in tal van Hadith (overleveringen van de profeet vrede zij met hem) vinden we uitspraken over de dood.

Er wordt gesproken over de gemiddelde leeftijd van de gemeenschap van de zeer geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem. De gemiddelde leeftijd zal tussen de 60 en 70 jaar zijn en alles daarboven is bonus. De mens dient dagelijks veelvuldig aan de dood te denken opdat hij bewuster gaat leven.

Hadrat Usman e Ghani radi allahoe anhoe, de derde khalifa was zich heel bewust van de dood, als hij langs een Qabr (graf) kwam van een moslim dan huilde hij zodanig dat zijn volledige baard doorweekt was van de tranen. Wanneer hem naar de reden werd gevraagd, zei hij dat de geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem heeft vermeld dat het graf het begin is van de Dag der Oordeels voor de overledene. Degene die in het graf slaagt, zal in hetgeen wat daarna zal komen ook slagen. Wie niet slaagt in het graf, zal het in hetgeen wat daarna zal komen zwaar krijgen. Er is geen grotere uitdaging dan die van het graf.

Sakaraatul Maut (intrede van de dood)

Bij intrede van de dood zal de stervende  waarnemingen doen die voor de levenden ongekend is. Er zal voor de stervende een sluier open gaan. Het licht, de duisternis, Engelen, ander scheppingen en een versterkt reukvermogen zullen de huidige kijk op de wereld spontaan doen veranderen. De stervende begeeft zicht tussen twee dimensies en juist op dat moment kan het voorkomen dat hij op basis van deze waarnemingen en ervaring bewust of onbewust ongepaste uitlatingen doet. Daarom dient men ervoor te zorgen dat de stervende niet wordt gedwongen om de kalimah te reciteren. In zo’n geval kan men overgaan tot talqien (influisteren).

Wanneer is er sprake van intrede van de dood?

1.            de stervende zal  bleek kleuren

2.            de neus, kaak en het gezicht zullen samentrekken

3.            het lichaam zal stijf aanvoelen

4.            temperatuur van het lichaam zal veranderen

 

Wat te doen bij de intrede van de dood?

1.            afzien van handelingen die de aanwezigheid van Engelen kunnen tegenwerken

2.            gebruik indien mogelijk ‘ltr (halal parfum)

3.            begin met “talqien” bij de stervende (het liefst door een vrome en godvruchtige moslim)

4.            indien mogelijk reciteer Soerah Yaasin en/of Soerah Ra’d ( het reciteren van de heilige Qur’an  

maakt deuren open en geeft steun aan de overledene)

5.            wiens laatste woorden gelijk zijn aan de eerste kalimah, zal het paradijs betreden

6.            de smeekbede van een zieke wordt meteen verhoord en diens pijn is boetedoening voor

diens zonden

Talqien

Hoe wordt talqien uitgevoerd en wanneer wordt deze toegepast?

De kans bestaat dat de overledene gekweld wordt door Shaytaan gedurende deze zware momenten. De stervende ervaart een nieuwe wereld en kan door de schrik ongepaste uitlatingen doen. De stervende zal heldere (bewuste) en onheldere (onbewuste) momenten ervaren. Daarom is het verstandig om de stervende op bewuste momenten de kalimah voor te lezen. Pas wanneer de stervende in volledig onbewuste staat verkeert, dient men over te gaan tot talqien. Talqien is het zachtjes voorlezen van de eerste en/of tweede kalimah (geloofscodes) of de vredesgroet uitbrengen op de heilige profeet Mohamed vrede zij met hem. Fluister deze woorden in de rechter oor van de stervende en blijf deze zachtjes te herhalen. Talqien wordt bij voorkeur gedaan door een vroom persoon uit de gemeenschap.