0800 888 9 888 Bel bij overlijden - 24/7 info@allahad.nl

Islam en de Uitvaart

De Islamitische godsdienst bekijkt de dood als overgang naar een andere staat van bestaan genoemd het hiernamaals. Waar je heen gaat in het hiernamaals hangt af van hoe je hebt geleefd tijdens je leven. Moslims, beoefenaars van het islamitische geloof, geloven dat als je een goed leven leidde, je naar het Paradijs gaat nadat je sterft. Zo niet, dan zal je gescheiden worden van alles wat goed is. Daarom dienen Islamitische begrafenissen niet alleen om de rouwenden te troosten, maar ook tot Allah te bidden om de overledene genadig te zijn.

 Overlijden als gevolg van het Covid-19 corona virus

 

Wat zijn mijn opties?

Gezien de huidige groei van de moslimgemeenschap in Europa, maar ook vooral in Nederland, is het een steeds meer voor de hand liggende vraag: “waar wil ik straks begraven worden”? Nu we wereldwijd te maken hebben met de Covid-19 corona virus, is repatriëring uitgesloten. Dan komt de vraag: “wat nu en wat zijn dan de opties”?

Alvorens wij überhaupt over kunnen gaan tot begraven, zijn er nog enkele essentiële te verrichten handelingen. Het lichaam moet vervoerd, gewassen en gewikkeld worden in een lijkwade. Dat wat doorgaans als heel normaal wordt ervaren is vanwege de corona virus niet meer zo vanzelfsprekend.

Allereerst wordt het lichaam in een ‘bodybag’ gewikkeld en lucht- en waterdicht geseald. Dit, omdat de virus na overlijden nog 3 tot 6 dagen actief blijft. Er is dus gevaar voor verspreiding van de virus.

Bewassing van de overledene is dus in zo’n geval vrijwel uitgesloten. Hierin worden de richtlijnen van het RIVM en de GGD gehanteerd. Droge bewassing (met een vochtige doek) of tayammum (rituele wassing met schone aarde) is in zo’n geval over de gesealde bodybag wel toegestaan. Men kan voor de uitvaart kiezen uit een 2-tal opties: 

 

 

 

1.Tijdelijk begraven in de hoop dat de pandemie snel tot een eind komt en de dierbare overledene opgraven en repatriëren naar land van herkomst.

2.Op zoek gaan naar mogelijkheden om permanent in Nederland te begraven met de garantie op eeuwige grafrust.

Er zijn gemeenten die de mogelijkheid tot eeuwige grafrust bieden. Samen met de uitvaartondernemer kan men naar de vele mogelijkheden kijken en een gepaste uitvaart in Nederland realiseren.

Bij Al Lahad Uitvaartverzorging nemen wij samen uw wensen door  om die te realiseren.

Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op met Al Lahad Uitvaartverzorging. Wij zijn er voor U!

 

Islamitische Begrafenis Etiquette

 

Rouwenden op een Islamitische begrafenis kunnen en mogen hun verdriet uiten, maar alleen binnen bepaalde normen van decorum. Luid gejammer is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenmin zijn andere uiterlijke tekenen van extreme emotie toegestaan.Na de gebedsdienst en de begrafenis kunnen rouwenden zich verzamelen in de moskee of het huis van de directe familie. Dit is wanneer het passend is om uw medeleven te betuigen aan de familie en hen te ondersteunen in hun verdriet.

 

Wat is een Islamitische begrafenis?

Een islamitische begrafenis wordt beschouwd als een collectieve gemeenschapsevenement. Moslims geloven dat een begrafenis een zeer spirituele gelegenheid is. Men neemt deel aan het Djanazah-gebed (gebed voor overledene), waarin de rouwenden bidden dat Allah genade op niet alleen de overledene maar ook op alle overige overleden moslims zal hebben. Islamitische begrafenissen moeten rouwenden helpen om met hun verdriet om te gaan, maar zijn ook bedoeld om hoop te bieden op een goed hiernamaals voor de overledene. De plechtigheid duurt ongeveer een uur.

Een zeer belangrijke begrafenisrite in het Islamitische geloof is dat de begrafenis zo snel mogelijk na overlijden plaatsvindt. Om deze reden is er vrijwel geen bezichtiging, wake of visitatie. Onmiddellijk na het overlijden wordt het lichaam gewassen en bedekt met een laken door familieleden. Vervolgens wordt het lichaam vervoerd naar de locatie van de begrafenis of een moskee. Er is zelden een open uitvaart-kist op een islamitische begrafenis. De begrafenis wordt meestal buiten de moskee gehouden, op een locatie zoals een gebedsruimte, gemeenschapsplein of binnenplaats, waar leden van de gemeenschap zich kunnen verzamelen. Het lichaam en alle aanwezigen zijn allemaal met het gezicht richting Mekka gedraaid, dat is het heilige centrum van de islam. Begrafenisgebeden worden geleid door de imam, de religieuze voorganger. Deelnemers vormen ten minste drie rijen. Na het gebed wordt het lichaam in een processie naar de begraafplaats gebracht. Sommige moslimgemeenschappen staan vrouwen en kinderen toe om de begrafenis bij te wonen.

Een andere belangrijke Islamitische begrafenisrite is dat elk persoon bij de begrafenis drie handenvol aarde in het graf strooit. Aangezien moslims geloven dat er een fysieke opstanding van het lichaam op De Dag des Oordeels zal zijn, verbiedt het geloof crematie. Ook autopsies worden sterk afgeraden, omdat ze de begrafenis vertragen en worden beschouwd als een ontheiliging van het lichaam.

Ook balsemen wordt beschouwd als ontheiliging van het lichaam en wordt alleen uitgevoerd als het vereist wordt door de wet. Het aanbieden van bloemen en rouwkransen wordt gewaardeerd. Zolang de bloemen groen blijven, verrichten zij lofprijzing van Allah en de zegeningen zullen door de overledene worden ontvangen.